خدمات کارشناسی

خدمات کارشناسی

زمینه های فعالیت تخصصی کارشناسی و وکالت موسسه حقوقی

ارزیابی ساختمان ، آپارتمان ، ویلا و سازه، اراضی با کلیه کاربریها و مصالح ساختمانی .
ارزیابی و تعیین اجاره بها سازه های مرتبط با خدمات ترافیکی و پارکینگ .
نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت و گزارش احجام خاص عملیات خاکی در پروژه ها .
تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌هوائی .
پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌هوائی .
نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی .

کارشناسی املاک و تهیه تراز مالی جهت مهاجرت :

ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان و سایر املاک و دارائیهای متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کشورهای کانادا ، استرالیا و . . . توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و ثبتی و ارائه گزارش به زبان انگلیسی و اخذ کلیه تاییدیه های مرتبط (تاییدیه ها بالغ بر 5 مورد) همچنین تهیه تراز مالی و ارائه گزارش حسابرسی انگلیسی توسط کارشناس رسمی حسابداری در کلیه استانها .

خدماتی که در این راستا  ارائه می شود شامل :

مشاوره و انجام کلیه خدمات کارشناسی  به روز شده مرتبط با مهاجرت در قالب یک پکیج در کوتاهترین زمان با حداقل هزینه با هماهنگی مجربترین وکلاء مهاجرت یا وکیل معرفی شده .
انجام کارشناسی و تعیین قیمت املاک و ارائه گزارش مکتوب با تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 24 ساعت .
تهیه ترازنامه  به همراه تاییدیه ها و ترجمه .
تهیه صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد .
ارائه گزارش های  کارشناسی مالی در خصوص ترازنامه .
ارائه ترجمه مجوز های مورد نیاز جهت تایید انجام خدمات کلیه کارشناسان رسمی .
طی مراحل تایید کلیه گزارش ها در مراحل ترجمه و تایید  در وزارت خارجه و دادگستری .

قبول وکالت و انجام کارشناسی رسمی دادگستری در :

امور ثبتی در خصوص املاک و مستغلات .
مسائل مرتبط با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148 .
پیگیری و قبول وکالت در دعاوی املاک ، بطرفیت شهرداری و طرح در دیوان عدالت اداری .
معماری و شهرسازی ، امور املاک واقع در طرحهای برنامه‌ریزی شهری .
مهندسی ترافیك و راه و ترابری در تعیین علل وقوع حوادث .
تعیین حقوق كسب و پیشه و تجارت و سر قفلی .
تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل و غرف خدمات شهری .
تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته .
تشخیص علت خسارت و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات .
رسیدگی به مقادیر كار و صورت وضعیت ساختمان .
تهیه مقادیرکار و صورت وضعیت ابنیه بر مبنای فهارس بهاء .
رسیدگی و تهیه مقادیر كار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و كـانال‌سازی .
بررسی و تعـیین كیفیت آهن آلات، آسفالت و بتن و مصالح ساختمانی .
رسیدگی یا تهیه مقادیر كار جهت نیاز به تطبیق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات .
بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور .
تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا .
تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود .
نقشه‌برداری و پیاده كردن محدوده املاك بر روی نقشه‌ هوائی .
پیاده كردن هر پلاك ثبتی در داخل مناطق شهری بر اساس گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌ هوائی .
نقشه‌برداری اراضی وبرداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاكی .
تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی .
تفسیر عكس هوائی برای هر پلاك ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عكسهای هوایی .
افراز و قطعه‌بندی , تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ـ طرح قطعات مفروزه .
مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاك مورد نظر و تشخیص حدود .
نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار وكانالها و رودخانه‌ها .
رسیدگی به موارد اختلاف بین كارفرمایان و پیمانكاران .
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد پیمانکار .
كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد پیمانکار یا مشاور .
كارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین كارفرمایان و مهندسان مشاوررسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد .
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور یا پیمانکار .
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور .
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به اموری كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد .
تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد .
تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا .

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱