پرونده های بیمه

پرونده های بیمه

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت در پرونده های راجع به اشتغال و بیمه خارجیان از قبیل :
- اختلاف اتباع ایرانی با کارفرمای ایرانی
- پرونده های مربوط به اداره کار و امور اجتماعی
- اختلافات اتباع خارجی با كارفرمای ایرانی
- مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی میان كارگر و كارفرما
- اختلافات اتباع خارجی با شركتهای بیمه ایرانی
- مشاوره و پشتیبانی در زمینه انعقاد قراردادهای بیمه
و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱