پرونده های خانوادگی

پرونده های خانوادگی

ارائه خدمات مشاوره‌ای و قبول وكالت در پرونده های خانوادگی، ارث و ثبت احوال از قبیل :
- اجرای حكم طلاق صادره از دادگاههای خارجی
- پیگیری دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج از كشور
- وضعیت ازدواج اتباع ایران با خارجیان
- وضعیت سرپرستی و حضانت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از كشور
- درخواست ملاقات فرزند
- دعاوی راجع به مهریه
- دعاوی راجع به نفقه
- دعاوی راجع به تمكین
- ازدواج مجدد
- فسخ نكاح
- دعاوی مربوط به جهیزیه
- نصب و عزل قیم
- عزل ولی قهری
- نفی و اثبات نسب
- ازدواج موقت
- مطالبه سهم الارث
- تقسیم تركه متوفی
- مهر و موم و تحریر (صورت برداری) تركه
- تنفیذ (اثبات اعتبار) وصیت نامه
- امور مربوط به تغییر و اصلاح شناسنامه

و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱