پرونده های شرکتها

پرونده های شرکتها

ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت راجع به تجار، شركتها و مؤسسات غیر تجاری از قبیل :
- مشاوره و مدیریت و پشتیبانی انعقاد انواع قراردادها
- پرونده های مربوط به حمل و نقل كالا
- مشاوره و پشتیبانی انعقاد كلیه قراردادهای تجاری بین المللی
- مشاوره و پشتیبانی در خصوص اخذ كارت بازرگانی
- حل اختلافات تجاری از طریق داوری
- مدیریت حقوقی پروﮊه‌ها در كلیه مراحل
- دعاوی مربوط به ورشكستگی و تصفیه
- ثبت شركت های تجاری و موسسات غیرتجارتی
- تاسیس شعبه و اعطای نمایندگی
- ثبت نام و علامت تجاری
- ثبت اختراعات در داخل و خارج كشور
- موارد نقض مالكیتهای فكری (اسم و علائم تجارتی)
- مشاوره و پشتیبانی انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجیان در ایران
- پرونده های راجع به اخذ مجوزهای زیست محیطی جهت فعالیت شركتهای خارجی در ایران

و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱