پرونده های مالی

پرونده های مالی

ارائه كلیه خدمات مشاوره حقوقی و قبول وكالت در زمینه پرونده های گمرکی،مالیاتی،صادرات و واردات از قبیل :
- كلیه خدمات حقوقی مالیاتی به اتباع خارجه وایرانیان مقیم خارج از كشور
- معافیت های گمركی خارجیان
- واردات كالا توسط خارجیان
- صادرات و خروج كالا توسط خارجیان
- دعاوی راجع به ضبط و توقیف كالا در گمرك
- پرداخت مالیات توسط خارجیان
- مشاوره و پیگیری امورات راجع به ترخیص كالا

و ... سایر موارد مرتبط

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱