پرونده های ملکی

پرونده های ملکی

ارائه مشاوره و قبول وكالت دركلیه پرونده های راجع به املاك و مستغلات از قبیل :

- طرح و دفاع از كلیه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع ید، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکلاء ملکی و ...

- خرید، فروش، اجاره و سایر معاملات راجع به املاك و اراضی
- افراز و تفكیك املاك واراضی مشاع
- رفع تصرف عدوانی، تخلیه و خلع ید
- ملی اعلام شدن املاك وابطال اسناد مالكیت
- املاك موقوفه
- مصادره و ضبط املاك و اراضی
- تقسیم املاك و اراضی
- تخلیه ید
- رفع تصرف عدوانی
- رفع ممانعت از حق
- رفع مزاحمت
- الزام تنظیم سند رسمی
- الزام به فك رهن
- الزام به اخذ پایان كار
- الزام به اخذ صورت مجلس تفكیكی
- ابطال سند
- ابطال قرارداد
- فسخ قرارداد
- كلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص
- اخذ و مطالبه اجور معوقه
- اخذ و مطالبه اجرت المثل
- تعدیل (به روز كردن )اجاره بها
- مطالبه سر قفلی وحق كسب و پیشه وتجارت
- تخلیه اماكن تجاری مشمول قانون سال 1356
- تخلیه اماكن تجاری و مسكونی مشمول قانون سال1376
- تخلیه اماكن مسكونی مشمول قانون سال 1362
- تجویز انتقال منافع
- اخذ به شفه - مطالبه ثمن
- الزام به تحویل مبیع
- مطالبه سهم الارث
- اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسیم قیمت ملك مشاعی)
- مطالبه وجه اسناد تجاری (سفته، چك، قبض انبار، برات)
- تنفیذ  وصیت نامه
- اصلاح ویا تغییر شناسنامه(تغییر نام، تغییر سن و...)
- نصب وعزل قیم
- عزل ولی قهری
- طرح دعوای حجر

و سایر دعاوی و مسایل حقوقی

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱