پرونده کیفری

پرونده های کیفری

مشاوره حقوقی و قبول وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهین، تهدید به قتل، شهادت دروغ، افترا و دیگر دعاوی کیفری جزایی می باشد.

ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري از قبيل:

كلاهبرداری – سرقت - خيانت در امانت -  قتل -  ضرب وجرح - رابطه نامشروع - تجاوز به عنف - تصرف عدوانی - معامله معارض - انتقال و فروش مال غير - تحصيل مال نامشروع - معامله ربوی – جعل - استفاده از سند مجعول - تغيير كاربری غير مجاز - شهادت دروغ – توهين - تهديد به قتل - تهديد به طور كلی– افترا - ترك انفاق - عدم ثبت نكاح - دعاوی كيفری راجع به مسئوليت پزشكان - كودك آزاری

و ساير عناوين و اعمال مجرمانه

تلفن مشاوره : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴
تلفن های تماس : ۰۹۱۲۸۳۶۱۱۸۴- ۰۹۲۱۱۲۶۷۳۷۹۱